Muzeul “Octavian Goga” de la Ciucea

Domeniul de la Ciucea este cumpărat de către Octavian Goga în anul 1920 de la Boncza Berta, văduva poetului maghiar Ady Endre.

Odată cu semnarea  actului de vânzare-cumpărare, Octavian Goga devine proprietarul complexului de la Ciucea, care, în acel moment cuprindea următoarele bunuri imobile:
-castelul, într-o altă arhitectură, de dimensiuni mai reduse;
-corpurile de clădire văruite, de culoare albă, clădiri care vor fi  doar reparate, păstrându-li-se atât arhitectura, cât şi funcţionalitatea.
Între anii 1921 -1926, Octavian Goga modifică esenţial castelul: îl măreşte, îl etajează,îi schimbă arhitectura, conferindu-i un stil nou brâncovenesc, cu verande largi şi vedere spre Criş.
Tot în această perioadă, se ridică un gard de piatră zidită al întregii incinte, se construieşte cunoscuta ,,casă de pe stâncă” şi se repară celelalte clădiri (,,Casa Albă”, ,,Casa Ady Endre” şi clădirea ,,Mănăstire”). În 1923, familia Goga se mută în casă nouă.
Din păcate, la 7mai 1938, Octavian Goga decedează la Ciucea, în urma unui atac cerebral suferit cu trei zile înainte. În 1939, după moarte poetului, Veturia Goga aduce la Ciucea un monument de arhitectură românească, biserica din lemn din comuna sălăjeană Gălpâia, înfiinţează o mănăstire de maici care funcţionează până în 1947 şi îşi reia activitatea în 1994. Între anii 1938-1958, prin stădaniile extraordinare ale Veturiei Goga   s-a realizat ,,Mausoleul”, monument funerar ridicat după planurile arhitectului G.M. Cantacuzino şi decoraţiile proiectate de artista plastică Nora Steriade.

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” s-a înfiinţat prin Dispoziţiei Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă cu nr. 6694/1966 ca urmare al actului de donaţie nr.863/1966 către statul român, făcut de Veturia Goga, văduva poetului. Muzeul este proprietatea  Consiliului Judeţean Cluj, proprietar care subvenţionează şi coordonează activitatea muzeului, iar din punct de vedere ştiinţific este coordonat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional reprezentat în teritoriu prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj.
Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” deţine un patrimoniu imobil format dintr-un teren de 4 ha pe care sunt amplasate 9 clădiri si un patrimoniu mobil ce cuprinde 14 310 piese organizate pe colecţii, expuse sau depozitate în sălile complexului muzeal.

Muzeul memorial ,,Octavian Goga” îşi desfăşoară activitatea urmărind conservarea, restaurarea, cercetarea şi  valorificarea patrimoniului muzeal, obiective ce se desfăşoară pe baza legislaţiei în vigoare şi a unui regulamentde funcţionare aprobat de ordonatorul principal de credite, Consiliul Judeţean Cluj.
În acest sens, începând cu anul 2006 s-a elaborat un proiect de restaurare a clădirilor şi parcului complexului muzeal, proiect aflat în plină desfăşurare. Valoroasa colecţie culturală lăsată posterităţii de poetul naţional Octavian Goga este organizată pe domenii: artă plastică, artă decorativă, etnografie, fond de carte şi periodice, fond arhivistic şi arheologic. Publicul vizitator face cunoştinţă cu aceste valori prin expoziţiile permanente organizate în patru din cele nouă clădiri ale complexului muzeal şi prin expoziţiile temporare organizate in muzeu sau în colaborare cu alte muzee din judeţ. În fiecare an, Muzeul memorial ,,O. Goga” organizează, în colaborare cu alte instituţii din judeţ şi din ţară, activităţi culturale specifice.

Bibliografie: www.cjcluj.ro