Conacul Kornis din Mănăstireni

Conacul Kornis se găsește pe teritoriul localității Mănăstireni din județul Cluj și este înscris pe lista monumentelor istorice. Clădirea principală a castelului a fost construită de către Kristóf Keresztúri intre anii 1573-1593, în stil renascentist.

De-a lungul timpului, castelul a fost mereu completat cu clădiri secundare. După ce domeniul devine proprietatea familiei Kornis în jurul anului 1673, Gáspár Kornis (1641-1683) ridică etajul al II-lea al clădirii principale, pe latuta sudică.

Fiul său, Zsigmond Kornis, renovează castelul în 1680. Tot el a reparat castelul, după ce acesta fusese deteriorat în timpul revoltei curuților de la începutul secolului al XVIII-lea, iar în 1720 a adăugat două noi bastioane în partea nordică. Atunci este refăcut turnul de la intrarea în castel, pe latura de vest, turn care mai există și astăzi. În această perioadă are loc și redecorarea încăperilor castelului cu fresce pe tavane. Sunt refăcute lucrările din lemn ale ancadramentelor ultimului etaj și scara ornamentată cu motive populare.

În cel de al doilea război mondial o parte din castel a fost distrus, iar după naționalizare colecțiile sale au fost arse de comuniști sau furate. Biblioteca din castel conținea înaintea distrugerii peste 9.000 de volume, formate din colecții de cărți rare. A fost distrusă acum și imensa colecție de istorie naturală. Pavilioanele au căpătat destinații de siloz, cămin și școală culturală.

După 1944 a fost reclădită numai o parte a zidăriei, iar capela Kornis a fost preluată de biserica ortodoxă. Nu s-au executat lucrări serioase de refacere a castelului sau a domeniului, asa că astăzi conacul este în ruine. Castelul a rămas cunoscut și pentru statuile celor doi inorogi care îi păzesc în continuare intrarea. Inorogii apar și pe blazonul familiei Kornis. Protectoarea castelului era Maica Domnului, pe care inorogii se pare că o vegheau.

La intersecția diagonalelor incintei, se află o fântână octogonală, înconjurată de stâlpi circulari și arcade. În partea nord-estică a domeniului există un pavilion ridicat în 1825.