Cheile Păniceniului

Cheile Păniceniului (sau Cheile Păniceni, Defileul Păniceni)

Reprezintă o arie naturală stâncosă, cu statut de rezervaţie naturală, situată pe cursul inferior al pârâului Păniceni, la sud de satul Păniceni (comuna Căpuşu Mare, judeţul Cluj) şi la 32 de km de municipiul Cluj-Napoca spre Oradea.

Defileul stâncos al Păniceniului, care cuprinde şi cascada Păniceni, urmăreşte ultima porţiune a scurtului pârâu Păniceni. Acestă vale carstică formată între Dealul Lila şi Dealul Furcilor, se contopeşte în partea sudică cu mult mai vastul defileu stâncos al Căpuşului.

Conform unei decizii a Consiliului Judeţean Cluj din 1994, Cheile Păniceni sunt incluse în cadrul unei arii protejate (rezervaţie) de interes judeţean, cu valoare peisagistică. Cheile Păniceniului sunt interesante prin inversiunea botanic-forestieră pe etajele bioclimatice. Astfel, speciile lemnoase răşinoase apar pe fundul văii, în timp ce cele foioase urcă pe etajele superioare.