Biserica Romano – Catolică din Huedin

Biserica romano-catolică din Huedin – sec. al XIX-lea (datare sec.XIII)

Prima biserică a localității Huedin a fost construită, cel mai probabil, în secolul a XIII-lea. Ea este atestată din 1332 ca biserică parohială.

Odată cu răspândirea religiei noi, se transformă în biserică reformată, mai apoi, în 1561, ȋn unitariană, iar de la familia Bánffy până astăzi din nou reformată.

Comunitatea catolică din Huedin este multiseculară. Existența și organizarea cultului catolic (romano-catolic) în Huedin a fost îngreunată de atitudinea anticatolică a familiei Bánffy. Afectaţi de Reformă, credincioșii romano-catolici din Huedin au reușit abia ȋn  1848 să-și construiască o nouă biserică în stil neogotic.