Biserica Reformată din Turea

Prima biserică a localității Turea, comuna Gârbău, judeţul Cluj, a fost construită în secolul al XIII-lea, mai precis in 1299.

Conform informaţiilor trecute pe o casetă păstrată până astăzi, fundația bisericii următoare a fost ridicstă în septembrie 1587. Aceasta a fost o biserică de lemn, din care s-a păstrat amvonul de piatră, realizat de sculptorul Sipos Dávid. Clopotul ei de 300 kg a fost coborât de ortodocși, dar furtul a fost împiedicat de două familii de români care au lucrat la arderea varului. În urma acestei acțiuni, clopotul s-a fisurat, dar s-a ȋntors la biserică ȋn 1880.

Acest lăcaş de cult a fost demolat cu ocazia începerii construirii bisericii actuale ȋn anul 1781. Tavanul casetat a fost realizat ȋn 1854. În 1935, casetele au fost repictate. Orga a fost construită în 1832 de brașoveanul Andreas Eitel. Băncile au fost pictate în 1936 de Józsa Klára. În jurul bisericii se pot vedea pietre romane și mai multe pietre funerare înglobate în zidul înconjurător.