Biserica de lemn din Zimbor

Biserica de lemn din Zimbor, judeţul Sălaj, nu este datată. O inscripție de pe vechea poartă de intrare în cimitir indică: “Ani de la Is Hs 1643”, ȋnsă biserica are mai multe trăsături care ȋi fac pe specialişti să aibă dubii că acesta ar fi şi anul construcţiei.

Corul din navă este datat cu inscripția 1892.

Inițial era o biserică fără turn, așezată direct pe pământ. În pictura interioară, motivul de bază este cel al frânghiei, care apare de la ancadramentul intrării. Din păcate, pictura nu a rezistat până în zilele noastre, deși a fost realizată cu mult timp după terminarea construcției. Proasta îngrijire a acoperișului şi infiltrarea ploilor au dus la deteriorarea picturii autentice. Scenele din pronaos și din altar au rămas ca mărturie a unor vremuri apuse. Din fericire, lucrările de reparații din anul 2009 au oprit distrugerea completă a acestui lăcaş de cult valoros de pe pe valea Almașului.

Atraşi, probabil, de biserica de zid din vale, credincioşii au părăsit lăcașul.