Biserica de lemn din Tămaşa (mutată în Ticu Colonie)

Biserica de lemn din Tămașa, judeţul Sălaj, se află în prezent în localitatea Ticu-Colonie din județul Cluj, unde a fost adusă în 1935.

Edificiul a fost ridicat, cel mai probabil, în decursul secolului al XVIII-lea, fiind antedatată de pictura murală din 1775. Biserica de lemn a fost adusă in Ticu-Colonie de proprietarii unor mine de cărbuni, ocazie cu care pictorița Elena Popeia a încercat și o restaurare a picturii murale care fusese realizată de zugravul de biserici, Ursu Braina. Biserica a fost clădită din bârne de stejar, îmbinate în coadă de rândunică, tălpile fiind fixate la noul amplasament, din cimitirul satului, pe o fundație de piatră.

Biserica are un plan rectangular unitar pentru pronaos, iar pentru altar unul poligonal. Pe latura ei sudică, pe toată întinderea naosului și pronaosului, biserica din Ticu-Colonie (Tămașa-Sălaj) are un târnaț cu stâlpi de susținere.